Tennisschule fB

Joel Lauper

Geburtsdatum: 12. Februar 2002

Ranking:
Beste Klassierung: R4
Jetzige Klassierung: R4 (Ranking 1/2021)

Ausbildungen:
Swiss Tennis Assistentenkurs
Eidg. Matura

Trainerstationen:
Assistenzcoach Junioren TC Homberg
Tennisschule fB seit 2018
TC Belchen seit 2017